010 – 307 09 22

Wie zijn wij

Graag stellen wij ons voor… Janet etc.

 

Presentietheorie

De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, de ander zich gezien en gehoord voelt en zich volwaardig mens voelt. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging in de goede richting ontstaan. In de presentiebenadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen.

  • Baart, A. Een theorie van de presentie. Utrecht: Lemma, 2001. • presentie.nl
 

Basishouding waar wij voor staan

Bos en Van Leeuwen (1992) geven wel een aantal uitgangspunten voor de

Basishouding van de hulpverlener in de psychiatrie in het algemeen: 

  • Ieder mens is een psychische-, somatische-, sociale- en levensbeschouwelijke eenheid; deze aspecten beïnvloeden het mens-zijn onderling.
  • Ieder mens is uniek; dit geldt ook voor elke situatie waarin hij zich bevindt.
  • Ieder mens is een zelfstandig individu met een eigen verantwoordelijkheid;
  • De mens is naar vermogen in staat keuzes te maken en te veranderen,
  • De mens kan niet los gezien worden van zijn omgeving;
  • De mens heeft andere mensen nodig om mens te kunnen zijn.
  • Ieder mens heeft zijn eigen levensgeschiedenis; het heden komt voort uit het verleden en het heden heeft invloed op de toekomst.