010 – 307 09 22

“Verzorging en verpleging thuis wordt ook wel wijkverpleging genoemd.”

Verpleging en verzorging thuis

Merkt u dat het thuis steeds lastiger wordt om  alledaagse handelingen te verrichten? Dat u bijvoorbeeld moeite heeft met met douchen of huishoudelijke taken. Of u vindt het lastig om uw medicijnen op tijd in te nemen. In zulke gevallen kan verpleging en verzorging thuis een passende oplossing voor u zijn. Verpleging en verzorging thuis wordt ook wel wijkverpleging genoemd.

 

Presentie Zorg ondersteunt en regelt

Presentie Zorg werkt nauw samen met alle relevante samenwerkingspartners in de branche en kan optreden als regisseur om de kwaliteit, onderlinge samenhang en continuïteit van de zorg  te waarborgen. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat u lang als mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Onze werkzaamheden gebeuren dan ook in samenhang met (in)formele zorgverleners én professionals uit andere domeinen zoals wonen, veiligheid en financiën.

 

Wat doet de wijkverpleegkundige?

Indien u thuiszorg krijg komt periodiek een wijkverpleegkundige of verzorgende bij u langs om u te te helpen en ondersteunen. In het document Kwaliteitskader Wijkverpleging opgesteld door de Nederlandse Patiënten Federatie staat wat u kunt verwachten van de verpleging en verzorging bij u thuis.

• samen met de wijkverpleegkundige bepaalt u welke zorg u nodig heeft
• de wijkverpleegkundige is er ook voor uw naasten en mantelzorgers
• wijkverpleging draagt bij aan een leven zoals u dat wenst
• verpleegkundigen en verzorgenden zorgen voor een goede relatie met u
• alle verzorgenden en verpleegkundigen zijn gekwalificeerde medewerkers
• zorg van een vast team
• u krijgt veilige zorg
• de wijkverpleegkundige maakt duidelijke afspraken met u en komt deze na
• altijd inzage in uw zorgplan en zorgdossier 

 

Verzorging en verpleging thuis is persoonlijk maatwerk

De juiste zorg bij u thuis 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Het kan voorkomen dat u zorg nodig heeft voor een kortere of langere periode. Presentie Zorg biedt de juiste verpleging en verzorging die past bij uw situatie. Onze zorg en ondersteuning is erop gericht zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Bij de inzet van zorg gaan we uit van uw mogelijkheden, wensen en behoeften. De zorg die u krijgt is volledig persoonsgericht. Wij zullen u zo nodig ondersteunen met het versterken van uw eigen netwerk, zodat u waar mogelijk de regie over uw eigen leven kunt voeren.

 

Kom ik in aanmerking voor thuisverpleging en verzorging?

Verpleging en verzorging thuis is een onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Hier geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft. Voor thuiszorg heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. U kunt dus direct met ons contact opnemen en wij gaan voor u aan de slag.