010 – 307 09 22

“Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven.”

Respijtzorg

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner, ouder of andere naaste? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg). Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is. Respijtzorg is bedoeld om u als mantelzorger te ontlasten, zodat u de zorgtaken beter kunt volhouden.

 

Ontlast de mantelzorger 

De vervangende zorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. Ondersteuning van mantelzorgers is van groot belang en draagt eraan bij dat mensen met een aandoening ook langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor de respijtzorg of andere vormen van ondersteuning van de mantelzorger(s).

 

Waarom respijtzorg?

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

 

Financiering via Wmo

Financiering van vervangende zorg wordt geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger de tijdelijke vervangende zorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand. Wij kunnen u verder ondersteunen met het verzorgen van de aanvraag bij de gemeente en zorgen ervoor dat u snel professionele vervangende zorg krijgt. Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.