010 – 307 09 22

“Wie naar patiënten luistert die moeite hebben met een therapeutisch regime, ontdekt dat het vaak niet gaat om niet willen, maar om niet kunnen.”

Bemoeizorg

Als mensen niet zelf de weg naar hulp weten te vinden, of deze hulp juist willen vermijden, kun je een beroep doen op bemoeizorg, ook wel OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) genoemd. Het gaat hierbij vaak om mensen die met meer problemen te maken hebben. Veel voorkomende situaties zijn sociale, psychische en lichamelijke problemen. Maar ook verslaving en financiële problematiek zijn veel voorkomende situaties. De gevolgen hiervan zijn dat mensen zichzelf en hun omgeving verwaarlozen en in een sociaal isolement terechtkomen. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot woningvervuiling of  verzamelwoede (Hoarding). Wie goed naar mensen luistert die moeite hebben met een therapeutisch regime, ontdekt dat het meestal niet gaat om niet willen, maar om niet kunnen. 


Bemoeizorg team probeert vertrouwen te winnen

Na een melding legt het bemoeizorg team contact met de hulpbehoevende. Als dit gelukt is probeert men vertrouwen te winnen en een relatie op te bouwen. Als er een vertrouwensbasis is, wordt gezocht naar passende hulpverlening. Het doel is om de gezondheid van kwetsbare mensen te verbeteren, zodat ze een stabiel leven kunnen leiden in de maatschappij. Het ondersteunen van mensen met een (chronische) psychische aandoening heeft als doel om hen zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. 


Zorgmijders

Voor mensen die zorg weigeren terwijl zij deze wel nodig hebben kan bemoeizorg een passende oplossing bieden. Deze cliënten, zogeheten zorgmijders, kunnen bijvoorbeeld verslaafd zijn en zijn niet meer in staat zichzelf te verzorgen. Het zorgteam probeert deze mensen naar de zorg toe te leiden. Een andere taak van het team is om een cliënt die reeds een behandeling volgt, te leiden naar een optimale behandeling. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de vergoeding hiervan.

 

Een taak van de gemeente

 

Bemoeizorg is een taak voor gemeenten in het kader van de Wmo. Er zijn steeds meer gemeentes die een speciaal meldpunt Bemoeizorg of meldpunt niet-acute zorg hebben. Ook zijn er regionale meldpunten.

Een bemoeizorgteam werkt intensief samen met ggz-organisaties, maatschappelijke opvang, woningbouwcorporaties, huisartsen, GGD en politie. Kent u iemand in uw omgeving die hulp nodig heeft?  Aarzel dan niet en neem  contact met ons op. We gaan aan de slag om deze persoon snel en professioneel verder te helpen.