010 – 307 09 22

“Presentiezorg biedt praktische begeleiding en psychosociale behandeling waarmee jij het leven weer op de rit krijgt.”

Psychosociale begeleiding

Er zijn momenten in het leven dat het praktisch, emotioneel of financieel even niet lekker loopt. Bent u bijvoorbeeld in de problemen geraakt door een echtscheiding of ontslag. Of u zit diep in de put en weet niet meer hoe hier uit te komen? Onze zorg professionals staan in zulke gevallen voor u klaar met raad en daad.

 

We helpen waar we kunnen

Presentie Zorg biedt praktische begeleiding en psychosociale behandeling waarmee u het leven weer op de rit krijgt. De begeleiding is gericht op zelfredzaamheid. De activiteiten kunnen ook gericht zijn op actieve deelname aan de samenleving. Het doel daarvan is dat iemand, ondanks zijn psychische aandoening, zo goed en zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven functioneren.
 

Psychosociale begeleiding is ondersteunend en oplossingsgericht

Hulpverlening betekent begeleiding bij de emotionele gevolgen en de sociale gevolgen van een situatie of aandoening. De hulpverlener ondersteunt u in de kern en zoekt samen met u naar manieren om te leren omgaan met het probleem. Tevens ondersteunen wij u met het opbouwen van uw netwerk, met inzet van uw eigen kracht, talenten en wijsheid. In de psychosociale begeleiding richten we ons op knelpunten en/of vragen die u ervaart in uw dagelijks leven. Onze begeleiding is erop gericht om samen met u te werken aan de oplossing van uw psychosociale probleem of het leren aanvaarden en omgaan met de situatie.
 

Veelvoorkomende psychosociale problemen

Soms groeit een probleem in de thuissituatie u boven het hoofd. Alles lijkt fout te gaan en u heeft het gevoel dat u er helemaal alleen voor staat. Presentie Zorg begeleiding kan u dan verder helpen. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken op het gebied van wonen, werken, leren, relaties, opvoeding, omgaan met ziekte of beperking en financiën. De volgende oorzaken komen in de praktijk veel voor;

• werkgerelateerde problemen (burn-out)
• communicatieproblemen
• weinig zelfvertrouwen
• stress
• slapeloosheid
• piekeren
• conflicten
• depressieve of sombere gevoelens
• sociale angst

 

Voor wie is psychosociale begeleiding bedoeld?

Begeleiding is bedoeld voor gezinnen of alleenstaanden die door diverse oorzaken tegen problemen aanlopen. Bijvoorbeeld op het gebied van organisatie van het huishouden, opvoeden van kinderen, leren omgaan met een beperking of het op orde brengen van de administratie. En voor mensen die door een samenloop van situaties met psychische problemen te maken krijgen. We begeleiden mensen met onder andere autisme, ADHD, angst- en paniekstoornissen, depressie, persoonlijkheidsproblematiek, dementie of verslavingsproblematiek.

 

We pakken het samen aan!

De begeleiders van Presentie Zorg zijn speciaal opgeleid om samen met u en mensen in uw naaste omgeving uw probleem aan te pakken. U krijgt een vaste begeleider toegewezen die u regelmatig thuis bezoekt. Het doel van de begeleiding is dat u grip krijgt op uw probleem en daarna zelf de regie weer over kunt nemen. U werkt samen aan doelen en een oplossing die past bij uw situatie.

 

Aanmelding en vergoeding van psychosociale begeleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor de voorzieningen die nodig zijn vor psychosociale zorg. De begeleiding wordt betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Aanmelden gaat via het Wmo-loket van de gemeente waar u woont. Het Wmo-loket kijkt naar uw situatie en welke begeleiding daarbij past. Geef bij de aanmelding aan dat u begeleiding wilt ontvangen van Presentie Zorg. Wij kunnen u ook helpen bij het aanmelden. Neem contact met ons op. We staan altijd klaar om u verder te helpen.