010 – 307 09 22

” … naast fysieke hulp ook psychische ondersteuning, dat hielp mij pas echt verder…”

Samen bereiken wat u nodig heeft

De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, de ander zich gezien en gehoord voelt en zich volwaardig mens voelt. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging in de goede richting ontstaan. In de presentiebenadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen.
Baart, A. Een theorie van de presentie. Utrecht: Lemma, 2001

Verzorging en verpleging thuis

U merkt dat het thuis niet meer alleen lukt. Dat u bijvoorbeeld problemen heeft met douchen. Of dat u het lastig vindt om uw medicijnen op het juiste moment in te nemen. In zulke gevallen kan verpleging en verzorging thuis een oplossing voor u zijn. Verpleging en verzorging thuis wordt ook wel wijkverpleging genoemd.

Psychosociale begeleiding

Er zijn momenten in het leven dat het praktisch, emotioneel of financieel even niet lekker loopt. Je bent bijvoorbeeld in de problemen geraakt door een echtscheiding of ontslag. Je zit in een diepe put en je weet niet meer hoe je eruit moet komen. Heb je het gevoel dat jou van alles overkomt, waar je geen grip meer op hebt?

Respijtzorg

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner, ouder of andere naaste? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg, ook wel vervangende zorg genoemd. Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is. De vervangende zorg is bedoeld om u als mantelzorger te ontlasten, zodat u de zorgtaken beter en langer kunt volhouden.

Bemoeizorg

Als mensen niet zelf de weg naar hulp weten te vinden, of deze hulp juist willen vermijden, kun je een beroep doen op bemoeizorg,  ook wel Openbare Geestelijke Gezondheidszorg genoemd. Het gaat hierbij vaak om mensen die met meer problemen te maken hebben en hier niet zelfstandig mee om kunnen gaan.

Cultuur Sensitieve Begeleiding

Dit wordt ook wel Cultuur specifieke zorg genoemd. Er is een toename van zorgbehoeftige ouderen en mantelzorgers met een niet westerse achtergrond, die niet goed de weg weten naar ondersteuning. We zien ook een toename van vluchtelingen met sociaal maatschappelijke psychische problematiek. Waarin het reguliere aanbod niet toereikend of passend is. Soms is er ook sprake van licht verstandelijk problematiek, in combinatie met een andere culturele achtergrond.

Uitgebreid aandacht bij RTL Z - De Nieuwe Economie

Heeft u de uitzending gemist? Bekijk hem dan hier. In slechts 2 minuten ontdek je de passie waarmee wij meer dan alleen zorg dragen voor onze cliënten.

Wat vinden onze cliënten...

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over onze diensten? Wij staan u graag te woord 010 – 307 09 22. 

Stelt u liever uw vraag via mail? Neem dan contact op via onderstaand formulier.